اینکوترمز 2021 چیست؟
 

اینکوترمز از کلمات ( International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین المللی بازرگانی گرفته شده است. تجار در زمان خرید و فروش با یکدیگر بر سر مسایل گوناگونی دچار اختلاف می شدند و در طی سال های طولانی اتاق بازرگانی برای رفع هر مشکلی قانونی را وضع نمود و به مرور زمان به مجموعه ای از قوانین تبدیل شد که به آن قوانین اینکوترمز گفته می شود.
اینکوترمز از کلمات ( International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین المللی بازرگانی گرفته شده است. تجار در زمان خرید و فروش با یکدیگر بر سر مسایل گوناگونی دچار اختلاف می شدند و در طی سال های طولانی اتاق بازرگانی برای رفع هر مشکلی قانونی را وضع نمود و به مرور زمان به مجموعه ای از قوانین تبدیل شد که به آن قوانین اینکوترمز گفته می شود. در واقع اینکوترمز تمام سوالات مربوط به صادرات کالا را در مورد فروشنده و خریدار پاسخ می دهد. سوالاتی که در برای تمام مراحل صادرات و واردات کالا می باشد مثلا حمل کالا و نحوه ترخیص کالا از گمرک در مورد هر کشور و یا هر کالایی متفاوت خواهد بود  و یا مراحل مختلف حمل کالا و انتقال آن به مقصد چگونه و با کمک چه کسی است همگی در اینکوترمز آمده است.

اینکوترمز به چند گروه تقسیم می‌شود؟
 قواعد اینکوترمز در هر گروه چیست؟
Ex Works نوع اول اینکوترمز است که به صورت گروه E نمایش داده می شود.
این اصطلاح به معنای دریافت کالا در نقطه ارسال کالا می باشد یعنی شخصی که کالا را می فروشد می تواند کالا را در جایی که انبار شده است و یا تولید شده به خریدار تحویل می دهد. در این روش خرید و فروش از زمان بارگیری کالا تا گمرک و بیمه کالا به عهده خریدار می باشد.

نوع دوم از اینکوترمز  به نام گروه F 
این اصطلاح بدین معنی است خریدار می توان محل تحویل کالا را مشخص کند  و خود شامل زیر مجموعه هایی است.
FCA
این اصطلاح از کلمه Free Carrier گرفته شده است. مسیری که در این قانون مشخص شده به این صورت است که کالا به وسایل بار‌بری تحویل داده می شود و اگر در کشور خریدار کالا تحویل داده شود هزینه ها با خریدار خواهد بود در این شرایط هزینه حمل بار و بیمه بار نیز به عهده خریدار خواهد بود.
 
FAS
این اصطلاح از کلمات  Free Alongside Shipگرفته شده است  و به معنای آن است که کالا برای حمل و تحویل به خریدار به کشتی تحویل داده می شود و پایان ریسک در کنار کشتی برای فروشنده تمام می شود.
FOB
این سه حرف از کلمات Free On Board گرفته شده است. این نوع قانون به این معنی است که تحویل کالا در عرشه کشتی انجام خواهد شد و تمام ریسک فروشنده در زمان انتقال بار به کشتی تمام خواهد شد. تمام هزینه ها به عهده خریدار خواهد بود. قرار داد جابجایی در بندر تحویل داده می شود و هزینه بیمه و بازرسی با خریدار می باشد.

نوع سوم از اینکوترمز به نام گروه C 
این گروه از قوانین اینکوترمز به معنای آن است که کالا به خریدار تحویل داده می شود و تمام هزینه های حمل تا مقصد به عهده فروشنده است ولی اگر مشکل یا خسارتی برای بار اتفاق بیافتد به عهده خریدار خواهد بود. در این قانون مسئولیت و هزینه ها بین فروشنده و خریدار تقسیم می شود. این گروه زیر مجموعه های دارد به ترتیب بیان می کنیم.
CFR
این زیر مجموعه از سه کلمه Cost And Freight گرفته شده است 
در قانون این زیر مجموعه هزینه حمل دریایی به عهده فروشنده می باشد باری زمانی که به کشتی منتقل شد دیگر هیچ مسئولیتی به عهده فروشنده نیست . هزینه ای که برای بیمه بار باید پرداخت شود به عهده خریدار است و هزینه حمل و نقل به عهده  فروشنده بار میباشد.
CIF
اول کلمات  اCost, Insurance And Freight  سه حرف اختصار را می سازد و یکی از قوانین اینکوترمز می باشد. در این قانونی هزینه های جابجایی بار و بیمه آن به عهده فروشنده می باشد.
CPT
این سه حرف در قانون اینکوترمز  از کلمات  Carriage Paid To گرفت شده است. در این قانون بیشتر کالاها به صورت زمینی و هوایی جابجا می شود تا زمانی که کالا تحویل وسیله باربری نشده است مسئولیت با فروشنده می باشد هزینه جابجایی با فروشنده می‌باشد و بیمه بار با خریدار است.
CIP
این سه حرف از اول کلمات   Carriage And Insurance Paid   اینکوترمز در این قانون آورده است و تمام مراقبت های بار تا مکانی که در قرار داد آورده شده است به عهده فروشنده است . قرارداد بازرسی باید توسط خریدار انجام شود. 
 ​​​​​​​

نوع چهارم از اصطلاحات اینکوترمز  گروه D
در این گروه اصطلاحات و قوانینی ست که فروشنده بار و کالا مسئولیت تحویل کالا به مقصد را دارد و کلیه خطرهایی که ممکن است بار را تهدیدی کند به عهده فروشنده می باشد.  دارای زیر مجموعه ای است که در زیر به آن اشاره می شود.
DAF
این سه حرف مخفف  Delivered At Frontier می باشد در این انتقال معمولا از قطار استفاده می شود و برای کل زمان حمل از طریق راه آهن می توان یک بیمه نامه تهیه کرد. 
DES(Delivered Ex Ship) 
این اصطلاح اینکوترمز بدین معنی است که بار توسط فروشنده در کشتی ارسال میشود و تا مقصد فروشنده حضور دارد و در عرشه تحویل خریدار می دهد. هزینه ترخیص کالا به عده خریدار است.
DEQ (Delivered Ex Quay)
این اصطلاح بدین معنی است که فروشنده باید بار را به اسکله تحویل دهد و عوارض اسکله را نیز بپردازد و در نهایت در بندر خریدار تحویل بگیرد.
DDU 
این اصطلاح بدین معنی است که تحویل کالا در مقصد انجام می شود و این تحویل بدون پرداخت عوارض گمرکی می باشد.
DDP(Delivered Duty Paid)
در این روش با پرداخت عوارض فروشنده کالا را به خریدار تحویل می دهد. ​​​​​​​