69 390 440 - 021        9219 436 - 0912         2013 915 - 0917

حمل به ترکیه

info@aflaklogistics.com

تهران - کیلومتر 6 اتوبان فتح روبروی معاونت فناوری ناجا پلاک 560 طبقه 3 واحد 8

شرکت های دانش بنیان

شرکت های تولیدی 

صاحبان کالا

ارائـه مشـاوره بـ​​​​​​​ه

درخواست مشاوره

عضو یت های شرکت افلاک لجستیک